30 Kunci Jawaban Soal Bahasa Sunda Kelas 8 Semester 2 : Pupuh dina bahasa sunda teh jumlahna aya ?

- 11 Februari 2024, 05:30 WIB
30 Kunci Jawaban Soal Bahasa Sunda Kelas 8 Semester 2 : Pupuh dina bahasa sunda teh jumlahna aya ?
30 Kunci Jawaban Soal Bahasa Sunda Kelas 8 Semester 2 : Pupuh dina bahasa sunda teh jumlahna aya ? /sman1sby.sch.id

 

INDOTRENDS.ID - 30 Kunci Jawaban Soal Bahasa Sunda Kelas 8 Semester 2 : Pupuh dina bahasa sunda teh jumlahna aya ?

kunci jawaban soal Bahasa Sunda Kelas 8 Semester 2, disajikan dalam tulisan bercetak tebal, artinya yang bercetak tebal adalah kunci jawaban yang benar : 

1. Pangusaha borondong aya ratusan.
Kalimah di luhur mangrupa kalimah
A. Kalimah bilangan
B. Kalimah sipat
C. Kalimah pagawean
D. Kalimah barang

2. Conto kecap bilangan nu bener nyaeta ......
A. ka hiji
B. geulis
C. korsi
D. meja

3. Laporan peristiwa umumna dilaksanakeun ku .....
A. siswa
B. panalungtik
C. wartawan
D. guru

4. Pek ilo warta di handap!
Sapatu buatan Cibaduyut Bandung boga kasempetan anu kacida gedena pikeun diekspor. Komo deui dina nyanghareupan pasar bebas ASEAN taun 2015 engke. Salah sahiji sababna, lantaran sapatu Cibaduyut ajenna henteu eleh ku sapatu buatan Cina, anu kiwari keur ceuyah di mana-mana.
Eta hal ditetelakeun ku Ketua Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Asosiasi Persatuan Sepatu Indonesia (Aprisindo), Betty Brusel, di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sepatu Cibaduyut, sawatara waktu kaliwat.

Upama mangrupa hasil paniten (observasi atawa panalungtikan) 5W+1H nyaeta
1. Naon anu dititenan atawa ditalungtikna teh?
2. Di mana nitenana atawa nalungtikna?
3. Kumaha hasilna?
4. Ku naon sababna make dititenan atawa ditalungtik?
5. Saha anu nitenan atawa nalungtik teh?
6. Iraha paniten atawa panalungtikanana?

Susunan 5W + 1H anu merenah nyaeta....
A. 5-1-4-2-6-3
B. 5-1-4-6-2-3
C. 5-1-6-4-2-3
D. 5-1-2-4-6-3

Halaman:

Editor: Dian Toro


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Pemilu di Daerah

x