KUMPULAN Contoh Soal Bahasa Sunda Kelas 8 Semester 2 : Tokoh anu ngalakonan dina carpon disebutna...?

- 11 Februari 2024, 08:00 WIB
Kumpulan Contoh Soal Bahasa Sunda Kelas 8 Semester 2 : Tokoh anu ngalakonan dina carpon disebutna...? Cara pandai Bahasa Sunda kelas 8
Kumpulan Contoh Soal Bahasa Sunda Kelas 8 Semester 2 : Tokoh anu ngalakonan dina carpon disebutna...? Cara pandai Bahasa Sunda kelas 8 /Pexels.com / Tom Fisk/

 

INDOTRENDS.ID - Kumpulan Contoh Soal Bahasa Sunda Kelas 8 Semester 2 : Tokoh anu ngalakonan dina carpon disebutna...? 10 kunci jawaban soal Bahasa Sunda kelas 8 semester 2 ini bisa jadi bahan belajar mempersiapkan ujian .

kunci jawaban PAT bahasa Sunda kelas 8 semester 2 disajikan dalam tulisan cetak tebak. Artinya yang bercetak tebal adalah kunci jawaban yang benar.

1. Tokoh anu ngalakonan dina carpon disebutna...
A. Palaku
B. Latar
C. Lalakon
D. Galur

2. Anu disebut latar dina carpon teh...
A. Gagasan nu ditepikeun ku pangarang
B. Waktu jeung tempat lumangsungna kajadian dina carita
C. Jalan carita atawa runtuyan kajadian dina carita
D. Perkara nu bisa di pahami eusi caritana

3. Tata krama waktu ngajejeran acara, iwal ( kecuali )...
A. Kudu geulis jeung bisa ngahaleuang ( nyanyi )
B. Basa nu dipake kudu direka sing merenah
C. Make pakean nu sopan atawa luyu ( sesuai ) jeung tema acara
D. Sora kudu jelas atawa bedas

4. Karya sastra anu direka dina basa lancaran ( prosa ) kalawan ukuranana pondok disebut....
A. Carpon
B. Sajak
C. Novel
D. Wawaran

5. Bilih aya kacaletot basa ( kalau ada salah kata ) abdi salaku pangjejer acara, hapunten (maaf) ka sadayana. Ungkara di luhur teh biasana diomongkeun ku pangjejer acara dina bagean...
A. Eusi
B. Panutup
C. Do'a
D. Bubuka

6. Murid kelas dalapan salawasna .....
A. Gulung tikar
B. Sarumanget
C. Lindeuk
D. Mahal

Halaman:

Editor: Dian Toro


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Pemilu di Daerah

x